Integritetpolicy

Översikt:

1. Ägarinformation
2. Vad är cookies?
3. Så här raderar eller blockerar du cookies
4. Syftet med cookies på vår hemsida
5. Google Analytics
6. Användning av personuppgifter

1. Ägarinformation

CITTI Märkte GmbH & Co. KG
Mühlendamm 1
24113 Kiel
Telefon: +49 431 68 93 0
E-Mail: info@citti.de

2. Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller motsvarande för att känna igen den. Det lagras inga personuppgifter i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

3. Så här raderar eller blockerar du cookies
http://minecookies.org/cookiehandtering (på dansk)

4. Syftet med cookies på vår hemsida:

  • För att mäta trafik, så vi vet hur många som besöker vår hemsida.

5. Google Analytics

Hemsidan använder cookies från Google Analytics för att mäta trafiken på hemsidan.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6. Användning av personuppgifter

Personuppgifter lämnas aldrig till tredje part om du inte uttryckligen ger ditt samtycke att lämna uppgifterna vidare. Vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv gett oss dessa uppgifter vid registrering, köp, deltagande i en undersökning eller liknande. Här inhämtas uppgifter om namn, adress, postnummer, e-mail, kön, ålder, interessen, förhållningssätt och kunskap inom olika ämnen.

Personuppgifter används för att genomföra det köp eller den tjänst för vilken uppgifterna samlades in. Utöver detta används uppgifterna för att lära känna dig och övriga användare på hemsidan bättre. Vi gör bruk av uppgifterna bl.a. genom undersökningar och analyser som inriktar sig på att förbättra våra produkter, våra tjänster och vår teknik, samt genom att visa innehåll och reklam som har anpassats enligt dina intressen och din fritidssysselsättning.

Kontakt gällande personuppgifter
Om du vill få tillgång till de uppgifter om dig som CITTI har registrerat kan du kontakta oss på e-mail info@citti.dk eller telefon +45 74 42 75 76. Om vi har registrerat felaktiga uppgifter eller om du har andra invändningar är du välkommen att kontakta oss på samma e-mail eller telefonnummer som ovan. Du har rätt att få insikt i vilka uppgifter om dig som finns registrerade och kan komma med invändningar mot en registrering i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen.

Skydd av personuppgifter
Enligt Personuppgiftslagen ska dina personliga uppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi Lagrar dina personliga uppgifter på datorer med begränsad access. Dessa datorer är placerade i övervakade faciliteter och våra säkerhetsåtgärder granskas löpande för att avgöra om dina personuppgifter hanteras på rätt sätt och med hänsynstagande till dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procents säkerhet vid dataöverföringar via Internet. Det innebär att det kan finnas en risk att någon obehörig får tillgång till uppgifter om data skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar då dina personliga uppgifter på eget ansvar.

Personuppgifter raderas och avidentifieras löpande, i takt med att det syfte för vilket uppgifterna samlades in avslutas. Personuppgifter lagras i högst 12 månader efter användning.

Den snabba utvecklingen av Internet innebär att ändringar i vår hantering av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra gällande riktlinjer för hantering av personuppgifter. I händelse av uppdateringar eller ändringar ändrar vi naturligtvis datumet för ”senast uppdaterad” längst ner på sidan. I händelse av betydande ändringar kommer du att meddelas om detta genom ett synligt meddelande på våra hemsidor.

I den omfattning vi hanterar personuppgifter om dig har du enligt Personuppgiftslagen rätt att få veta vilka personuppgifter som kan härledas till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller data som lagras om dig är felaktiga eller vilseledande, har du rätt att kräva att dessa korrigeras, raderas eller blockeras. Du kan när som helst komma med invändningar mot att uppgifter om dig lagras och hanteras. Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan lämna klagomål gällande hanteringen av uppgifter och data som rör dig. Klagomål lämnas till datainspektionen, se Personuppgiftslagen.